Obowiązki pośrednika

       Pośrednik w sprzedaży i kupnie nieruchomości zobowiązuje się do wykonywania czynności na rzecz Klienta, a w szczególności do:

a) przekazywania ofert sprzedaży nieruchomości

b) tworzenia ofert nieruchomości

c) przeprowadzania prezentacji Nieruchomości w terminach dogodnych dla obu stron

d) na życzenie Klienta - udziału w negocjacjach w celu uzgodnienia warunków transakcji łączącej strony

e) pomocy i współdziałania w organizacji transakcji

f) sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości i rzetelnie przekazywanie informacji na ich temat

g) informowania o przepisach prawnych i dokumentach wymaganych do przeprowadzenia transakcji

h) sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego oraz pomocy w pozostałych czynnościach wykonywanych po dokonaniu transakcji

i) wykonania tych czynności z należytą starannością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz zgodnie z zasadami etyki i obowiązującymi Standardami Zawodowymi Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. 

    Usługi pośrednictwa nie obejmują pomocy prawnej i podatkowej zastrzeżonej dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz doradców podatkowych, usług geodezyjnych, rzeczoznawczych itp.

Informujemy, że - jako Agencja Nieruchomości - za usługi związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami pobieramy prowizję w wysokości 3-5%